02.12.2019

Poreč - tisočletno mesto

Polotok, na katerem se danes nahaja poreško staro mestno jedro, je bil verjetno poseljen že v neolitiku. Ilirski prebivalci Histri so naselili gradišča v okolici sedanjega mesta na naravno zaščitenem polotoku, širokem okoli 200 in dolgem okoli 400 metrov, kar je pripomoglo k izgradnji pristaniškega središča. Podatki grških zgodovinarjev in geografov iz 6. in 4. stoletja pred našim štetjem govorijo o manjšem ribiškem naselju z lučico. Arheološka najdišča pričajo o človeških naselbinah v preteklih štirih stoletjih.

V 2. stoletju pred našim štetjem je bilo ob tem naravnem pristanišču zgrajeno rimsko naselje, ki se je razvilo v vojaško utrdbo z mestnimi značilnostmi. Geometrično pravilen razpored ulic, z glavnima Cardo Maximus in Decumanus in osrednjim Forumom se je ohranil vse do danes. Status mesta (municipija) je Poreč dobil pred vladavino Julija Cezarja, v prvi polovici 1.stoletja pa je postal Colonia Iulia Parentium.

Poreč je imel škofa že v časih pregona kristjanov v 3. stoletju. Prvi poreški škof Mauro je bil kot žrtev pregona s strani rimske oblasti po svoji mučeniški smrti razglašen za svetnika - zaščitnika mesta. Od takrat do danes je Poreč škofija, na kraju kjer ga je doletelo mučeništvo pa je bila v 4. stoletju zgrajena, sto let pozneje pa dograjena zgodnjekrščanska stolnica. V 6. stoletju je dal škof Evfrazij na tem mestu zgraditi baziliko , ki je danes biser stavbne dediščine mesta in je od leta 1998 pod varstvom UNESCA. Na začetku 7. stoletja so Istro in s tem Poreč začeli naseljevati Slovani. Do konca druge svetovne vojne je bilo mesto pod oblastjo raznih držav in vladarjev - od Vzhodnih Gotov do Frankov, Oglejskih patriarhov, Beneške republike, Avstrije, Napoleonove Ilirije in Kraljevine Italije, leta 1943 pa je bil skupaj z Istro priključen Hrvaški najprej kot delu Jugoslavije, nato pa 1990 kot samostojni državi. Poreč je že v 12. stoletju imel mestno samoupravo, prvi statut mesta pa je verjetno dobil leta 1250. Najdlje je bil pod oblastjo beneških dožev, in sicer med letoma 1267 in 1797. S padcem Benetk je pripadel Avstriji, nato pa je leta 1805 z Napoleonovimi osvajanji prišel pod francosko upravo. Med letoma 1815 in 1918 je ponovno pod avstrijsko oblastjo. K ugledu mesta Poreča je prispevalo dejstvo, da je v Avstro-Ogrski monarhiji leta 1861 postal glavno mesto Istre s sedežem regionalne oblasti - Istrskega deželnega zbora.

Originalan članak: www.myporec.com